frankovic-o-nas-banner

Dobro je vedeti

Odgovori na najbolj pogosta vprašanja

Primer za tlorisno površino ogrevanega prostora 100m2 in višine stropov 260cm (svetla višina).

 • Za zidan objekt,z izolacijsko sendvič fasado, izoliranimi stropovi in tlemi, ter stavbnim pohištvom z izoliranimi stekli
 • Lega objekta: sončna, delno zaščitena pred vetrom
Priporočamo velikost kotla: 10 kW
(za območje primorske priporočamo za eno velikost manjši kotel, za območje alpskih predelov pa za eno velikost večji kotel)
 
Okvirni izračun: 1 kW – 10m2

SOLARNI SISTEMI:

 • Priprava tople sanitarne vode za večje porabnike.
 • Minimalni stroški za električno energijo, ki je potrebna za pogon črpalk in regulatorja.
 • Možna higienična priprava tople sanitarne vode ob uporabi pretočnih grelnikov sanitarne vode (zmanjša problem odlaganja vodnega kamna in legionele).
 • Nad dimenzioniran solarni sistem pa lahko koristimo tudi za podporo ogrevalnemu sistemu.


TOPLOTNE ČRPALKE:

 • Priprava tople sanitarne vode je neodvisna od letnega časa in vremenskih pogojev.
 • Z vodenim zrakom lahko hladimo prostore kot so shrambe ali kleti.
 • Možna uporaba za odstranjevanje vlage iz zraka.
 • Mali stroški vgradnje in vzdrževanja.
 • Stroški investicije so nižji kot za solarni sistem.


Iz navedenih dejstev vidimo, da je največja prednost solarnega sistema vsekakor minimalni strošek obratovanja sistema samo za električno energijo za obtočno črpalko in regulacijo. Pri pravilni vgradnji in rednem vzdrževanju bo solarni sistem dolga leta služil svojemu namenu.

Sanitarne toplotne črpalke imajo prednost predvsem pri enostavnosti vgradnje in neodvisnosti od vremena, saj segrevajo sanitarno vodo tudi takrat, ko zunaj ne sije sonce. Stroški obratovanja pa so višji, znašajo ca 30 % glede na stroške, če bi sanitarno vodo ogrevali samo z elektriko.

1 krat letno priporočamo servis in nastavitve peči, po predhodno očiščenem dimniku.

Priporočamo kurjenje suhih drv do 20 % vlage, kar odgovarja sušenju eno leto. Sveža drva gorijo slabše in zmanjšujejo življenjsko dobo kotla zaradi tvorjenja kondenzata.