frankovic-o-nas-banner

Vodovod in kanalizacija

Regulator tlaka

Na mestu priključitve je oskrbovalni tlak v vodovodnem omrežju praviloma od 2 do 7 bar. V posebnih pogojih in v posameznih primerih so navedene vrednosti lahko tudi drugačne. V primerih, ko je tlak na mestu priključitve oziroma na samem objektu izven meje normale (2 do 7 bar), je potrebno tlake v internem vodovodnem omrežju ustrezno korigirati. Naprave za zniževanje tlaka so del interne uporabnikove vodovodne napeljave in se vgrajujejo za zadnji zaporni ventil v vodomernemu jašku. Naprave za zviševanje tlaka (hidroforji in druge naprave) so del interne uporabnikove vodovodne napeljave in se praviloma priključujejo na vodovodni sistem preko vmesnega rezervoarja interne instalacije, v katerega priteka voda iz priključka in dotočnega ventila s plovkom. Dotok mora biti nad gladino vmesnega rezervoarja, da ne more priti do povratnega vpliva vode iz internega omrežja v vodovodni sistem. Direktna priključitev naprave za zviševanje tlaka na vodovodni sistem ni dovoljena brez soglasja upravljalca.

 

Proizvajalci reducirnih ventilov, ki jih ponujamo v naši trgovini IN vgrajujemo:

– FAR, WATTS, CALEFFI, …

frankovic-storitve-vodovod-in-kanalizacija-vodovodna-instalacija

Računovodski servis,
ki vam pomaga pri

lažjemu poslovanju.

sprejemamo

NAROČILA

ZA SERVIS

 • oljnih gorilnikov
 • koltov na drva
 • kotlov na pelete

opravimo

zagon

kurilnih naprav

 • vseh vrst kotlov
 • toplotnih črpalk
 • avtomatike
 • sončnih kolektorjev
frankovic-racunovodstvo-ozadje_banner
narocila-servis
opravimo-zagon

Računovodski servis,
ki vam pomaga pri

lažjemu poslovanju.

sprejemamo

NAROČILA

ZA SERVIS

 • oljnih gorilnikov
 • koltov na drva
 • kotlov na pelete

opravimo zagon

kurilnih naprav

 • vseh vrst kotlov
 • toplotnih črpalk
 • avtomatike
 • sončnih kolektorjev

Eko sklad subvencije in krediti

Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za obnovljive vire energije.

Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Zagotovite si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes. Pokličite +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo, s katero boste lahko kandidirali na razpisu. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkratna možnost pridobitve ugodnega EKO SKLAD KREDITA.

Več o razpisu in kreditu lahko preberete na povezavi EKO SKLAD.

telefon

Zagotovitev si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes. Pokličite na +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo!

eko-sklad-frankovic

Eko sklad subvencije in krediti

Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za obnovljive vire energije.

eko-sklad-frankovic

Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Zagotovite si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes. Pokličite +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo, s katero boste lahko kandidirali na razpisu. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkratna možnost pridobitve ugodnega EKO SKLAD KREDITA.

Več o razpisu in kreditu lahko preberete na povezavi EKO SKLAD.

telefon

Zagotovitev si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes.
Pokličite na +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo!

telefon

Zagotovitev si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes.Pokličite na +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo!