frankovic-o-nas-banner

Vodovod in kanalizacija

Filtri za vodo in naprave za pripravo sanitarne vode

Filtri za pripravo sanitarne vode so naprave, ki jih montiramo ob vstopu vode v objekt (za merilno uro), lahko pa jih razporedimo tudi po objektu. Z njimi pripravimo vodo za sanitarne potrebe (tuš, pipa za umivanje, zaščita strojev zaradi manjše porabe čistil, manjša poraba električne energije itd.).

S temi napravami vodi odvzamemo trdoto in jo očistimo snovi, ki povzročajo okvare na cevnih sistemih in so poleg tega škodljive tudi za ljudi. To so peski, mulji, organske snovi in kemikalije, klor, težke kovine, bakteriološka spornost, …).

Filtre za sanitarno vodo razdelimo glede na stopnje priprave vode oz. na potrebo filtracije:

 • Predfiltracija
 • Desinfekcija
 • Filtracija
 • Izboljšava in revitalizacija

a) Predfiltracija

Predfiltracija je prva stopnja čiščenja, ki jo v primerih vode iz vodovodnega omrežja običajno ne potrebujemo, medtem ko je ta postopek za vodo iz lastnih zajetij in kapnic pogosto nujen.

Predfiltracijo vode uporabljamo tako za individualne objekte (lastna zajetja, kapnice, lokacije, kjer je dotrajana vodovodna napeljava…) kot za industrijo (pred stroji in napravami ali centralna predfiltracija). Ključni namen je odstranitev mehanskih nečistoč, glede na potrebo med 5 – 90 mcr, saj le te lahko v sistemih pustijo usodne posledice (deformacija in zabitje ventilov-pip, napeke na pečeh in napravah…).

Predfiltracijo vode delimo na:

 • Avtomatska predfiltracija vode.
 • Polavtomatsko predfiltracijo vode.
 • Klasična predfiltracija.
frankovic-vodovod-in-kanlizacija

Filtri za pripravo sanitarne vode so naprave, ki jih montiramo ob vstopu vode v objekt (za merilno uro), lahko pa jih razporedimo tudi po objektu. Z njimi pripravimo vodo za sanitarne potrebe (tuš, pipa za umivanje, zaščita strojev zaradi manjše porabe čistil, manjša poraba električne energije itd.).

S temi napravami vodi odvzamemo trdoto in jo očistimo snovi, ki povzročajo okvare na cevnih sistemih in so poleg tega škodljive tudi za ljudi. To so peski, mulji, organske snovi in kemikalije, klor, težke kovine, bakteriološka spornost, …).

Filtre za sanitarno vodo razdelimo glede na stopnje priprave vode oz. na potrebo filtracije:

 • Predfiltracija
 • Desinfekcija
 • Filtracija
 • Izboljšava in revitalizacija
frankovic-vodovod-in-kanlizacija

a) Predfiltracija

Predfiltracija je prva stopnja čiščenja, ki jo v primerih vode iz vodovodnega omrežja običajno ne potrebujemo, medtem ko je ta postopek za vodo iz lastnih zajetij in kapnic pogosto nujen.

Predfiltracijo vode uporabljamo tako za individualne objekte (lastna zajetja, kapnice, lokacije, kjer je dotrajana vodovodna napeljava…) kot za industrijo (pred stroji in napravami ali centralna predfiltracija). Ključni namen je odstranitev mehanskih nečistoč, glede na potrebo med 5 – 90 mcr, saj le te lahko v sistemih pustijo usodne posledice (deformacija in zabitje ventilov-pip, napeke na pečeh in napravah…).

Predfiltracijo vode delimo na:

 • Avtomatska predfiltracija vode.
 • Polavtomatsko predfiltracijo vode.
 • Klasična predfiltracija.

b) Dezinfekcija, sterilizacija vode

Naprave za dezinfekcijo in sterilizacijo so predvsem namenjene za lokacije, kjer je vprašljiv nadzor nad bakterijami in razvojem le teh v cevnem sistemu. Ključni namen je pomor bakterioloških parazitov in zaščita pred fekalnimi vdori (lastna zajetja, kapnice, lokacije, kjer je dotrajana vodovodna napeljava, gostinski lokali, restavracije in lokali za prehranjevanje, prehrambena in živilska industrija…).

Naprave za dezinfekcijo delimo na:

 • UV Sterilizatorji – dezinfektorji.
 • Injekcijske naprave.

c) Filtracija vode

Filtracija vode sanitarnih voda zahteva posebno pozornost. Najprej se je potrebno zavedati, da ko postavimo nek filtrirni sistem ne zadostuje le postavitev. Potrebno je opraviti čiščenje sistema (z primernimi sredstvi), saj po postavitvi filtracije znotraj objekta ni več prisotnih substanc, ki so sicer obremenjevale telo, kot so klor ali druga dezinfekcijska sredstva. Ta sredstva pa so v sistemih z namenom, da preprečujejo mikrobiološki razvoj znotraj cevnih sistemov. Torej po postavitvi je potrebno skrbeti za redno periodično vzdrževanje, menjavo filtrirnih vložkov in redno čiščenje sistema.

Naprave za dezinfekcijo delimo glede na stopnjo filtracije:

 • Klasična sedimentna in GAC filtracija.
 • Kombinirana sedimentna in GAC/KDF filtracija.

d) Mehčanje vode

Napreve za dekalcinizacijo so namenjene tako individualnim objektom kot industriji. V gospodinjstvih predvsem uporabljamo tako imenovane naravne razbijalce mehanske(nekemične) mehčalne naprave, ki nam sistem čistijo in varujejo pred odlaganjem kamna. V industriji pa kombiniramo mehanske s kemičnimi mehčalnimi napravami, seveda glede na potrebo priprave vode v industriji.

Naprave za dezinfekcijo delimo na:

 • Mehanske (nekemične) mehčalne naprave.
 • Kemične mehčalne naprave.

e) Izboljšave, revitalizacija

Izdelki izboljšav, revitalizatorji za sanitarne sisteme, filtre in naprave (kombiniramo jih z vsemi sanitarnimi sistemi).

Naprave za izboljšave, revitalizacijo ločimo glede na njihov namen:

 • Dodajanje energetske vrednosti.
 • Zmanjševanje in preprečevanje nalaganja kalcita (vodnega kamna).

Računovodski servis,
ki vam pomaga pri

lažjemu poslovanju.

sprejemamo

NAROČILA

ZA SERVIS

 • oljnih gorilnikov
 • koltov na drva
 • kotlov na pelete

opravimo

zagon

kurilnih naprav

 • vseh vrst kotlov
 • toplotnih črpalk
 • avtomatike
 • sončnih kolektorjev
frankovic-racunovodstvo-ozadje_banner
narocila-servis
opravimo-zagon

Računovodski servis,
ki vam pomaga pri

lažjemu poslovanju.

sprejemamo

NAROČILA

ZA SERVIS

 • oljnih gorilnikov
 • koltov na drva
 • kotlov na pelete

opravimo zagon

kurilnih naprav

 • vseh vrst kotlov
 • toplotnih črpalk
 • avtomatike
 • sončnih kolektorjev

Eko sklad subvencije in krediti

Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za obnovljive vire energije.

Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Zagotovite si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes. Pokličite +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo, s katero boste lahko kandidirali na razpisu. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkratna možnost pridobitve ugodnega EKO SKLAD KREDITA.

Več o razpisu in kreditu lahko preberete na povezavi EKO SKLAD.

telefon

Zagotovitev si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes. Pokličite na +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo!

eko-sklad-frankovic

Eko sklad subvencije in krediti

Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za obnovljive vire energije.

eko-sklad-frankovic

Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Zagotovite si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes. Pokličite +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo, s katero boste lahko kandidirali na razpisu. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkratna možnost pridobitve ugodnega EKO SKLAD KREDITA.

Več o razpisu in kreditu lahko preberete na povezavi EKO SKLAD.

telefon

Zagotovitev si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes.
Pokličite na +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo!

telefon

Zagotovitev si nepovratna sredstva za ogrevanje že danes.Pokličite na +386 7 356 78 30 in pripravimo vam predračun in popolno vlogo!